Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έγγραφο που αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας του. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΠΑΝΩ