Προϊόντα: Αντλίες Θερμότητας

To μέλλον της θέρμανσης

Αντλίες Θερμότητας

Το μέλλον της θέρμανσης ανήκει στις αντλίες θερμότητας.

Είναι αποδεδειγμένο τόσο από μελέτες όσο και στην πράξη, ότι προσφέρουν την πιο οικονομική θέρμανση. Δυστυχώς πολύς κόσμος θα αργήσει να τις μάθει… Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδεικνύει ότι οι αντλίες θερμότητας εξοικονομούν 60-70% χρήματα για τη θέρμανση κατοικίας σε σχέση με το πετρέλαιο ή τους ηλεκτρικούς λέβητες

Είμαστε μια τεχνική, εμπορική εταιρεία με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενεργειακών  συστημάτων κτιρίων, σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης

Η αντλία θερμότητας προηγμένης τεχνολογίας υπόσχεται οικονομία μεγάλης κλίμακας, με ιδιαίτερα μικρούς χρόνους απόσβεσης του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης, που κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων σήμερα, προκύπτουν εντυπωσιακές τιμές εξοικονόμησης, 70% έως και 80% υπέρ των αντλιών θερμότητας, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης για την ίδια αποδιδόμενη ισχύ, ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -20οC.

Το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Οι ήπιες θερμοκρασίες του ελληνικού χειμώνα αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες εφαρμογής της αντλίας θερμότητας, σε σχέση με την βόρεια Ευρώπη, όπου η χρήση της είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη.

Μάλιστα, όσο χαμηλότερη είναι η απαιτούμενη θερμοκρασία του θερμού νερού, όπως με εσωτερικές μονάδες τύπου fan coils, είτε με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, τόσο μεγαλώνει ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας, ενώ η νυχτερινή θέρμανση με το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ αυξάνει περαιτέρω το κέρδος αυτού που επιλέγει την αντλία θερμότητας.

ΕΠΑΝΩ