Τα Νέα μας

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της M-Energy καθώς επίσης και για νέα του χώρου.

Άμεση Έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από την M-Energy

Άμεση έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι από την ΕΔΑ έχει ανακοινωθεί το παρακάτω:

“Η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης (Εταιρία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας) ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τη μέγιστη οικονομία στη χρήση φυσικού αερίου, προγραμματίζει δειγματοληπτικούς ελέγχους των εσωτερικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η διενέργεια των εργασιών συντήρησης εκ μέρους των καταναλωτών και η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων που απαιτείται για εγκαταστάσεις που έχουν συμπληρώσει 4 έτη από την αρχική λειτουργία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ Β 976 2012).

Πιστοποιητικό Στεγανότητας Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Εσωτερικής Εγκατάστασης η Εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 9 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης με το παροχετευτικό δίκτυο για λόγους ασφαλείας ενώ δεν μειώνεται η ευθύνη του Καταναλωτή όσον αφορά στην ασφαλή και ορθή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται οι καταναλωτές να μεριμνήσουν έγκαιρα για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων απευθυνόμενοι κάθε φορά σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου.”

Τι χρειάζεται να κάνω;

Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε απολύτως παρά να κλείσετε ένα ραντεβού με τους μηχανικούς της M-Energy. Η Μ-ENERGY έχοντας την πείρα και θέλοντας να εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες της είναι πρωτοπόρος και οργανωμένα μπορεί να εκδόσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου. Η M-Energy διαθέτει ομάδα μηχανικών και τεχνικών αερίου / καυσίμων που είναι εξειδικευμένοι και άμεσα εκδίδουν αυτό το πιστοποιητικό για οποιοδήποτε τύπο εγκατάστασης φυσικού αερίου διαθέτετε. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και η συντήρηση του λέβητα σας για να εξασφαλίσετε οικονομία αλλά και μακροζωήα στον λέβητά σας. Μην χάνετε χρόνο. Κλείστε ένα ραντεβού με τους μηχανικούς και τεχνικούς μας για Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας σήμερα κιόλας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

Προσφορά ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού στεγανότητας σωληνώσεων φυσικού αερίου.   

Extra προσφορά! Πιστοποιητικό στεγανότητας σωληνώσεων φυσικού αερίου και συντήρηση λέβητα. 

ΕΠΑΝΩ