Λοιπές Υπηρεσίες

Η Μ- ENERGY ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ κατ' οίκον"

    H M-Energy βρίσκεται πάντα κοντά σε όλους εσάς που θέλετε να κάνετε εξοικονόμιση ενέργειας φροντίζοντας για την εξοικονόμιση των χρημάτων σας αλλά και για το περιβάλλον. Παρακάτω διαβάστε περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα βήματα ένταξης στο πρόγραμμα αλλά και κάποιες συχνές ερωτήσεις ώστε να μπορέσετε εύκολα και γρήγορα να ενταχθείτε στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ κατ' Οίκον"

Υπάρχουν 4 βασικά βήματα ένταξης στο πρόγραμμα:

Βήμα 1ο: Πρέπει να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης.
2. Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
3. Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
5. Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
6. Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
7. Για σπίτια που ενοικιάζονται (ή παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
8. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Ε1 συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Βήμα 2ο: Πρέπει να ελεγχθούν το Ε9 και τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνετε στη ΔΕΗ

Σε περίπτωση λάθους ή απόκρυψης επιφάνειας του ακινήτου κάντε τις απαιτούμενες διορθώσεις. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 όσοι δηλώσουν οικειοθελώς τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και αναδρομικές οφειλές.

Ποια κτίρια είναι νόμιμα και ποια θεωρούνται παράνομα και δεν επιδοτούνται;

Η νομιμότητα του κτιρίου αποδεικνύεται με τα παρακάτω έγγραφα:

•  Έντυπο οικοδομικής άδειας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του χώρου να έχουν οικοδομική άδεια και να έχουν χρήση κατοικίας. Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές να έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο νόμο αυθαιρέτων.
•  Βεβαίωση από δήμο/μηχανικό για κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955. Κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1955 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση από μηχανικό.
•  Βεβαίωση ένταξης της αυθαίρετης κατασκευής σε κάποιο νόμο αυθαιρέτων. Αν η κατοικία (ή τμήμα αυτής) έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια μετά το 1955, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί.
•  Βεβαίωση οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση από Πολεοδομία.

Πρέπει να πληρώσω όλο το πρόστιμο για το αυθαίρετο πριν από την ένταξη στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ κατ΄ Οίκον»;

Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης-τακτοποίησης στο ακίνητο θα πρέπει να διευθετηθούν πριν από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει γίνει υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού προστίμου. Σε περίπτωση υπαγωγής στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ κατ’ Οίκον» το πρόστιμο του αυθαιρέτου θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν από την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.

Βήμα 3ο: Να είναι σωστή η διεύθυνση του ακινήτου.

Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, οικοδομική άδεια).
Σε περίπτωση που η άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του Δήμου.

Βήμα 4ο: Να είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο

Κανένα ακίνητο δεν θα χρηματοδοτείται πλέον αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση της περιοχής.
Ποια νοικοκυριά είναι επιλέξιμα;
Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιλεγεί μια κατοικία;

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια.
2. Υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη.
3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Α’ Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ανεξαρτήτως του ποσοστού επιδότησης, το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να πάρει ο αιτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Ποιές εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα:

Οι εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Τι επιδοτείται για τη θέρμανση;

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούργιο σύστημα πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας.
Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής.
Ό,τι σχετίζεται με την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, π.χ. χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάνα, κυκλοφορητής κ.λπ. καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

 

Θερμομόνωση γίνεται μόνο στην ταράτσα ή και σε κατοικία που έχει στέγη;

Το πρόγραμμα επιδοτεί:
Εξωτερική θερμομόνωση δώματος. Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.
Θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα.
Θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

   Το εξειδικευμένο προσωπικό της M-Energy θέλοντας να βοηθήσει όλους εσάς που θα θέλατε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ - αυτονομώ κατ' οίκον μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έτσι μην διστασετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Και μην ξεχνάτε...

H M-Energy προσφέρει:

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου με λέβητα BAXI ή FONDITAL μόνο 1490€

και ευκολίες πληρωμής.

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία....

Με εκτίμηση

M-ENERGY

ΕΠΑΝΩ