Λοιπές Υπηρεσίες

Η Μ- ENERGY ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έγγραφο που αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας του. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΠΑΝΩ