Προσφορές

* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ     

* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ     

* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ     

* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ     

* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ     

* ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ     

* ΚΟΥΤΙ (ΕΡΜΑΡΙΟ) ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΩΣΗ     (Καλέστε για τιμή)

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

ΕΠΑΝΩ