Υπηρεσίες: Εξοινοκόμηση Ενέργειας

Παρέχουμε συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

H Μ ENERGY δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε εμπορικά ακίνητα, βιομηχανικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, και οικιακά κτίρια. Παρέχουμε συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων, αλλά και υλοποίηση έργων ‘με το κλειδί στο χέρι-turnkey’ μέσω του δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων εταιρειών ανά την Ελλάδα.

Στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Υπηρεσίες Συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας / αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις,
  • Αξιολόγηση τεχνοοικονομικών λύσεων, μελέτη και σχεδιασμός,
  • Ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων με τους εμπλεκόμενους φορείς,
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με προγράμματα, κίνητρα, και επιδοτήσεις,
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία,
  • Αντιπροσώπευση, πώληση, και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού,
  • Εγκατάσταση και υπηρεσίες επίβλεψης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας,
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: εμπορική εκμετάλλευση (feed-Intariff) αλλά και ενεργειακή αυτονόμηση.
ΕΠΑΝΩ